welkom

Dementie-Vriendelijk


De kerngroep (DVG) Dementie-Vriendelijke-Gemeente bestaat sinds 2015, is opgericht door de Gemeente Gilze en Rijen met als doelstelling de gemeente dementie-vriendelijk te maken.

Er hebben inmiddels vele activiteiten plaatsgevonden:

  • De uitreiking van Herinneringsboeken gemaakt in samenwerking met heemkundekring
  • Samen zingen voor mensen met geheugenproblemen
  • het uitbrengen van folders (algemene-folder, EHBG-folder behorende bij de EHBG tas, voorlichtingsfolder voor scholen
  • het maken en verspreiden van een dementiewijzer met antwoorden op vragen over dementie en communicatietips
  • het geven van scholingen aan medewerkers van sociale instellingen en supermarkten
  • het meehelpen met het aanleggen van een ontmoetingstuin bij zorglocatie Vita
  • het houden van ‘Kom en Ontmoet’ bijeenkomsten voor alle inwoners van de gemeente en in het bijzonder voor mantelzorgers van mensen met dementie 3 x per jaar afwisselend in Rijen, Gilze en Molenschot
  • Het maken en presenteren van de EHBG tas (Eerste Hulp bij Geheugenproblematiek)
  • rond 21 september (Wereld Alzheimerdag) worden activiteiten georganiseerd voor alle bewoners van de gemeente , zoals in 2015 het tonen van de film ‘Still Alice’, in 2016 lezing van Hugo Borst over zijn boek ‘Ma’, in 2017 theaterproductie ‘Dag Mama’.


In de kerngroep zijn diverse maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd met ondersteuning van de gemeente.


Partner organisaties die betrokken zijn bij de DVG-beweging.

VIP nieuwe manier   voor elkaar de zonnebloem     image028 image015    image052
  image028 image028 image028 image009   thebe
de ontmoeting  image014  image013 kbo molenschot image002 
voormekaar   studio10  raakeind  elde maasduinen