Algemeen

GEMEENTElogo2

Dementie in Gilze en Rijen

Op 18 september 2013 heeft wethouder Lavooij samen met de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie een intentieverklaring getekend met als doelstelling de gemeente Gilze en Rijen dementievriendelijk te maken.

In 2012 waren er naar schatting 325 mensen met dementie in onze gemeente en ongeveer 965 mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. De groep is waarschijnlijk nog groter omdat van deze mensen bekend is dat zij dementie hebben, maar niet iedereen heeft (al) een diagnose. In 2030 zal het aantal mensen met dementie meer dan verdubbeld zijn.
Het merendeel van de doelgroep mensen met dementie woont thuis (70% en zal de komende jaren toenemen naar 80%). Omdat men daardoor (gelukkig) langer deel uit blijft maken van een gemeenschap, is het van belang dat een gemeente/gemeenschap dementievriendelijk is. Op die manier leven mensen met dementie en hun mantelzorger(s) niet alleen, maar dragen wij als gemeente een deel van de zorg en kunnen mensen met dementie blijven participeren in de samenleving.

 

Wat is een dementievriendelijke gemeente?

Alzheimer Nederland geeft aan dat een dementievriendelijke gemeente:

  • Gericht is op het vergroten van kennis over de ziekte en werkt aan het vergroten van bewustzijn in de lokale gemeenschap;
  • Géén keurmerk is maar een langdurig proces waaraan gewerkt wordt;
  • Gericht is op het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en diens mantelzorgers;
  • Aan dementievriendelijke acties en initiatieven publicitaire aandacht schenkt;
  • Gericht is op de lokale samenleving. Dus niet op de bestaande zorginstellingen maar op sportverenigingen, winkeliers, gemeenten, scholen, politie en brandweer, culturele instellingen enz.

 

image001

 

Image11

 

 

Wat is er gebeurd na het tekenen van de intentieverklaring?

Er is op initiatief van wethouder Ariane Zwarts een kerngroep samengesteld die tot doel heeft om invulling te geven aan de intentieverklaring en om de activiteiten rondom dementievriendelijk Gilze en Rijen te coördineren. Daarnaast is er een vast aantal mensen in ondersteunende werkgroepen actief.

 

In de kerngroep zijn vertegenwoordigd:

Lokaal steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen    - Sandra Maas
Seniorenplatform Gilze en Rijen - Ria Marrée
Dagbesteding Abel - Eugenine Kock
Zorgcentrum St. Franciscus Gilze - Trudian van der Heijden
Persoonlijke titel - Ria Wijnen
Persoonlijke titel - Marly van Rooten
Gemeente Gilze en Rijen - Imke van der Schoot

Partner organisaties die betrokken zijn bij de DVG-beweging.

VIP nieuwe manier   voor elkaar de zonnebloem     image028 image015    image052
  image028 image028 image028 image009   thebe
de ontmoeting  image014  image013 kbo molenschot image002 
voormekaar   studio10  bellavitta  elde maasduinen